Dzisiaj jest: poniedziałek, 20 września 2021
Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Drukuj

BIP

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBACZOWIE

Od dnia 10.08.2020 r. przyjmowanie wniosków przez Wydział Komunikacji w sprawach  z zakresu:

– rejestracji pojazdów,

– wyrejestrowania pojazdów,

– zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów,

– wydania i wymiany dowodów rejestracyjnych oraz innych spraw z zakresu rejestracji pojazdów,

odbywa się wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu wizyty poprzez internetowy system rezerwacji kolejki, dostępny pod adresem: www.komunikacja.powiatlubaczowski.pl

 

Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą zarejestrować się telefonicznie pod  nr  16 632 87 42 – maksymalnie 5 osób dziennie.

 

Wszelkie informacje dotyczące wyżej wymienionych spraw można uzyskać pod numerem telefonu : 166328733 , 166328742, 884671888

 

Informuję, że do dnia 31.12.2020 r. został wydłużony termin do 180 dni rejestracji pojazdu  sprowadzonego z krajów UE od daty sprowadzenia oraz zgłoszenia zbycia i   nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP od daty nabycia lub zbycia.

 

Wnioski o wymianę prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami należy obecnie przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, elektronicznie lub składać w holu na parterze budynku Starostwa.

 

Informacje dotyczące prawa jazdy można uzyskać pod nr telefonu: 166328740.

 

Opłaty za rejestrację pojazdu i wydanie prawa jazdy należy przekazać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie nr:
47 9101 0003 2001 0010 7448 0005.


 

Potwierdzenie dokonanej opłaty należy dołączyć do wniosku lub przesłać  e – mailem na adres: lub

 

Jednocześnie informuję, że złożone dokumenty podlegają jednodniowej kwarantannie.

 

Po załatwieniu sprawy pracownik Wydziału Komunikacji skontaktuje się telefonicznie w celu uzgodnienia terminu i sposobu odbioru dokumentów.

 

Szanowni Państwo !

Przedstawiamy Państwu Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Lubaczowskiego. Pragniemy w tym miejscu przypomnieć, że jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z biuletynu przez użytkowników.

Wszelkie sugestie i uwagi prosimy kierować do redakcji Biuletynu
redakcja


Herb i Flaga Powiatu Lubaczowskiego

 

Powiat = ludność + terytorium/obszar

 

Mapa Powiatu Lubaczowskiego

 

Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
woj. Podkarpackie


tel.: 16 632 87 00
fax.:16 632 87 09

Adres e-mail:
starostwo@lubaczow.powiat.pl

Strona internetowa:
www.powiatlubaczowski.pl

 
Dane do korespondencji
i załatwiania spraw.

To urząd, zakład, miejsce pracy urzędników wykonujących zadania Powiatu Lubaczowskiego.
Samodzielna jednostka organizacyjna Powiatu Lubaczowskiego.

 
Powiat Lubaczowski
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
woj. Podkarpackie


NIP: 793-15-03-563

 
Dane do fakturowania.
Powiat - jednostka samorządu terytorialnego. Powiaty Lubaczowski jest powiatem ziemskim obejmującym 8 gmin: miejska Lubaczów, wiejska Lubaczów, Cieszanów, Oleszyce, Narol, Horyniec-Zdrój, Stary Dzików, Wielkie Oczy.
Samorząd powiatowy nie stanowi organu nadrzędnego ani kontrolnego nad działalnością samorządu gminnego, nie może też wkraczać w sferę samodzielności samorządu gminnego.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym >>>

Samorząd powiatowy na swoim terenie spełnia funkcje administracyjne, które nie są zarezerwowane dla innych podmiotów. Na czele powiatu stoi Starosta wybierany przez radę powiatu. Starosta jest organem wykonawczym. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym, składa się z radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Pracami rady kieruje Przewodniczący Rady Powiatu.


Słownik podstawowych pojęć samorządowych >>>

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP to /SPL/SkrytkaESP

 

NIP Starostwa: 793-14-01-259
NIP Powiatu Lubaczowskiego: 793-15 03-563


Starostwo Powiatowe jest czynne w godzinach:

od poniedziałku do piątku - od godz. 7:00 do godz. 15:00

Rejestracja pojazdów:

od poniedziałku do piątku - od godz. 7:30 do godz. 14:00

Wydawanie prawa jazdy:
od poniedziałku do piątku - od godz. 7:30 do godz. 15:00  


KASA

od poniedziałku do piątku - od godz. 7:30 do godz. 14:00
 

Osoby niemówiące i niesłyszące mogą bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, co najmniej na 3 dni robocze z wyłączeniem sytuacji nagłych - Tłumacz języka migowego
 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna